Bilgi

MS Khimik Yuzhny 25 25 25 3
Regina-MEGU-OSVSM 15 15 18 0

Ligler