Kadro

# İsim Yaş Pos
M. Ikramov 36 90 1 1 0 0 15 0 0 0 0 0
I. Nesterov 35 1440 16 16 0 0 1 0 0 1 0 0
F. Ibragimov 22 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
A. Ismailov 33 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
S. Mukhammadiyev 29 1124 14 12 2 0 4 0 0 1 0 0
N. Pogrebnyak 26 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
K. Rustam 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 1307 15 15 0 2 1 0 0 3 1 0
Boburbek Yuldashev 25 388 9 4 5 0 10 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 32 855 13 11 2 7 4 1 0 1 0 0
I. Alibaev 24 947 12 10 2 1 3 3 0 1 0 1
F. Bekmurodov 23 124 3 1 2 0 8 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 991 12 11 1 0 4 0 0 3 0 0
K. Makharadze 30 1322 15 15 0 2 0 0 0 5 0 0
S. Mirzayev 27 1432 17 16 1 4 1 2 0 1 0 0
S. Rashidov 27 754 15 9 6 10 7 5 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 1236 15 14 1 2 1 2 0 0 0 0
D. Turopov 24 293 9 2 7 1 8 2 0 4 1 0
O. Zoteev 29 1407 16 16 0 1 1 0 0 4 0 0
T. Abdukholikov 26 85 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
A. Amonov 20 135 7 1 6 0 11 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 1318 16 15 1 6 1 9 0 5 0 0
I. Bikmaykin 22 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
H. Gafurov 23 874 17 10 7 8 7 2 0 3 0 0
A. Shogulyamov 24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Koç

Bilgi

Resmi site

Kuruluş Tarihi
2002
Adres
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Ülke
Özbekistan
Telefon
+998 (71) 286 2412
Faks
+998 (71) 269 1657
E-posta
lokomotiv-uzb@mail.ru