Kadro

# İsim Yaş Pos
M. Ikramov 35 90 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0
S. Karimov 21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
I. Nesterov 34 900 10 10 0 0 1 0 0 1 0 0
F. Ibragimov 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Mukhammadiyev 28 663 8 7 1 0 3 0 0 1 0 0
S. Mustafayev 27 90 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
K. Rustam 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tukhtakhujaev 28 778 9 9 0 1 1 0 0 3 1 0
Boburbek Yuldashev 25 298 8 3 5 0 8 0 0 0 0 0
S. Abdullaev 31 551 9 7 2 4 3 0 0 1 0 0
I. Alibaev 24 540 6 6 0 0 1 3 0 0 0 1
F. Bekmurodov 23 124 3 1 2 0 5 0 0 0 0 0
I. Jelić 28 720 8 8 0 0 3 0 0 2 0 0
S. Karimov 29 63 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
K. Makharadze 30 872 10 10 0 2 0 0 0 3 0 0
S. Mirzayev 27 909 11 10 1 3 1 2 0 1 0 0
S. Rashidov 26 495 9 6 3 7 4 3 0 0 0 0
S. Shaakhmedov 27 778 9 9 0 2 0 1 0 0 0 0
D. Turopov 23 268 8 2 6 1 7 2 0 3 1 0
O. Zoteev 28 867 10 10 0 1 1 0 0 2 0 0
A. Amonov 20 116 4 1 3 0 5 0 0 0 0 0
M. Bikmaev 32 824 10 9 1 2 1 4 0 4 0 0
I. Bikmaykin 21 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Cho Suk-Jae 25 76 2 1 1 1 3 0 0 0 0 0
H. Gafurov 23 604 11 7 4 5 4 1 0 3 0 0
Nivaldo 29 232 4 2 2 1 2 0 0 1 0 1

Koç

Bilgi

Resmi site

Kuruluş Tarihi
2002
Adres
Mirzo Ulugbek district, TTZ-1, Lokomotiv Stadium
Toshkent (Tashkent)
Ülke
Özbekistan
Telefon
+998 (71) 286 2412
Faks
+998 (71) 269 1657
E-posta
lokomotiv-uzb@mail.ru