Kadro

Kaleciler
V. Brazhnyk 43 yaşında 0 0
I. Chupryna 28 yaşında 3 0
A. Dereviankin 27 yaşında 3 0
G. Komok 31 yaşında 0 0
V. Koshovy 37 yaşında 0 0
B. Panchenko 32 yaşında 0 0
O. Popov 33 yaşında 0 0
A. Terekhov 26 yaşında 3 0
Backs
E. Buinenko 26 yaşında 0 0
S. Burka 31 yaşında 0 0
I. Buynenko 26 yaşında 0 0
M. Byegal 28 yaşında 0 0
R. Chychykalo 26 yaşında 0 0
V. Dontsov 23 yaşında 0 0
R. Honcharov 24 yaşında 0 0
D. Horiha 21 yaşında 3 4
M. Karamyshev 31 yaşında 0 0
E. Klyuyko 26 yaşında 0 0
H. Kucher 27 yaşında 0 0
K. Kurylenko 38 yaşında 0 0
Y. Mankovsky 37 yaşında 0 0
S. Onufryienko 33 yaşında 3 17
V. Ostroushko 32 yaşında 0 0
O. Poltoratskyi 28 yaşında 3 4
V. Sadovyi 28 yaşında 0 0
O. Tilte 23 yaşında 3 10
M. Tsap 38 yaşında 0 0
O. Yuzhbabenko 29 yaşında 1 0
I. Zhuk 28 yaşında 0 0
S. Zhukov 26 yaşında 3 7
Wings
Z. Denysov 28 yaşında 3 15
O. Ganchev 30 yaşında 0 0
I. Konstantinov 30 yaşında 0 0
I. Kopishynskyy 27 yaşında 0 0
A. Kozakevych 26 yaşında 3 13
E. Kravchenko 22 yaşında 0 0
M. Krivchikov 31 yaşında 0 0
O. Kumogorodsky 39 yaşında 0 0
M. Stetsyura 32 yaşında 0 0
Line players
I. Burzak 20 yaşında 2 0
D. Doroshchuk 32 yaşında 3 0
O. Pedan 32 yaşında 0 0
R. Severyn 24 yaşında 3 0
O. Shevelev 30 yaşında 3 7
D. Tiutiunnyk 25 yaşında 0 0
A. Vasyuk 40 yaşında 0 0
E. Zakharov 31 yaşında 0 0
Field players
A. Akimenko 24 yaşında 3 3
I. Kubatko 30 yaşında 3 4

Ligler

Bilgi

Ülke
Ukraine