Kadro

Guards
R. Bálint 27 yaşında 0 0,0
B. Bozoki 28 yaşında 0 0,0
L. Gereben 18 yaşında 0 0,0
B. Horvath 21 yaşında 0 0,0
R. Lelik 19 yaşında 0 0,0
D. Medgyessy 31 yaşında 4 2,0
K. Raksányi 26 yaşında 4 5,2
Z. Simon 28 yaşında 4 4,5
A. Studer 19 yaşında 4 11,5
F. Szabó 23 yaşında 1 14,0
A. Theodorean 27 yaşında 2 0,0
C. Vandersloot 29 yaşında 4 9,2
V. Weninger 21 yaşında 0 0,0
Forwards
J. Barnai 24 yaşında 0 0,0
D. Dubei 21 yaşında 1 2,0
c. Goree 24 yaşında 4 10,0
S. Katona 24 yaşında 4 3,8
T. Krivacevic 28 yaşında 4 8,2
Z. Licskai 24 yaşında 1 0,0
A. Mansaré 26 yaşında 0 0,0
Z. Varga 29 yaşında 2 1,0
D. Zele 26 yaşında 4 5,8
A. Zszsanna Török 20 yaşında 0 0,0
Centers
B. Határ 23 yaşında 4 7,0

Ligler

Bilgi

Ülke
Macaristan