MS Washington Wizards 38 34 35 33 140
Guangzhou Long-Lions 37 17 31 26 111

Ligler